GIỚI THIỆU

TIN TỨC - SỰ KIỆN

THÔNG TIN HỖ TRỢ

TIN TỨC MỚI

GIÁ DỊCH VỤ GIƯỜNG BỆNH 2023

GIÁ DỊCH VỤ GIƯỜNG BỆNH

THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ TÂN

(Ban hành kém theo Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17/ 11/ 2023 của Bộ Y tế)

(Áp dụng từ ngày 23 tháng 11 năm 2023)

STT Tiền Giường GIÁ TT22
1 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III – Khoa Hồi sức cấp cứu 312200
2 Giường Nội khoa loại 1 Hạng III – Khoa nội tổng hợp 198000
3 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa nội tổng hợp 171600
4 Giường Nội khoa loại 3 Hạng III – Khoa nội tổng hợp 138600
5 Giường Nội khoa loại 1 Hạng III – Khoa Nội tim mạch 198000
6 Giường Nội khoa loại 1 Hạng III – Khoa Truyền nhiễm 198000
7 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Lao 171600
8 Giường Nội khoa loại 1 Hạng III – Khoa Nhi 198000
9 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp 171600
10 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp 225200
11 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp 199600
12 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp 168100
13 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản 171600
14 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản 225200
15 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Phụ – Sản 199600
16 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Phụ – Sản 168100
Đánh giá bài viết

BÀI VIẾT MỚI

VIDEO