Lưu trữ hàng ngày: 28 Tháng Mười Hai, 2023

BẢNG GIÁ THUỐC CHẾ PHẨM YHCT NĂM 2023-2025

TT Tên thuốc Tên hoạt chất ĐVT Đơn giá  1 Gừng Gừng Viên         770