GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH

GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH

THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ TÂN

(Kèm theo Quyết định số 74/2019/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) (Áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2020)

STT Tên_DV Khám Đơn vị tính Giá BHYT TT13/TT-BYT Giá không BHYT
1 Khám Nội Lần 30.500 30.500
2 Khám Nhi Lần 30.500 30.500
3 Khám Lao Lần 30.500 30.500
4 Khám Da liễu Lần 30.500 30.500
5 Khám tâm thần Lần 30.500 30.500
6 Khám Nội tiết Lần 30.500 30.500
7 Khám Y học cổ truyền Lần 30.500 30.500
8 Khám Ngoại Lần 30.500 30.500
9 Khám Phụ sản Lần 30.500 30.500
10 Khám Mắt Lần 30.500 30.500
11 Khám Tai mũi họng Lần 30.500 30.500
12 Khám Răng hàm mặt Lần 30.500 30.500
13 Khám Phục hồi chức năng Lần 30.500 30.500
14 PKĐKKV Lần 27.500 27.500
15 Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) Lần 160,000
16 Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) Lần 160,000
17 Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (không kể xét nghiệm, X-quang) Lần 450,000