GIỚI THIỆU

TIN TỨC - SỰ KIỆN

THÔNG TIN HỖ TRỢ

TIN TỨC MỚI

Bảng giá Thuốc 2022 – 2023

TT Tên hoạt chất Tên biệt dược Nồng độ
Hàm lượng
ĐVT  Đơn giá
(có VAT) 
Nước sản xuất
1 Meloxicam Coxnis 7,5mg Viên 176 Việt Nam
2 Paracetamol (Acetaminophen) Paracetamol Kabi AD 1g Lọ 16,448 Đức
3 Paracetamol (Acetaminophen) + Tramadol Ramlepsa 325mg + 37,5mg Viên 4,137 Slovenia
4 Paracetamol (Acetaminophen) + Tramadol SaViPamol Plus 325mg + 37,5mg viên 2,310 Việt Nam
5 Amoxicilin + Acid Clavulanic Medoclav 1g 875mg + 125mg Viên 6,800 Cyprus
6 Amoxicilin + Acid Clavulanic Medoclav 625mg 500mg + 125mg Viên 4,200 Cyprus
7 Cefadroxil Xitoran 500mg Viên 3,200 Rumani
8 Cefadroxil Cefadroxil EG 500mg (CSNQ: EG LABO – Laboratoiries EuroGenerics, địa chỉ: “Le Quintet” Bat A, 12 rue Danjou 92517 Boulogne Billancourt cedex France) 500mg Viên 1,460 Việt Nam
9 Cefepim Cefepime Kabi 1g 1g Lọ 43,700 CSSX: Bồ Đào Nha CSTG: Ý
10 Cefotaxim Tenamyd-cefotaxime 2000 2g Lọ 29,400 Việt Nam
11 Cefotaxim Cefotaxime 2000 2g Lọ 14,490 Việt Nam
12 Cefotaxim Tenamyd-Cefotaxime 1000 1g Lọ 12,390 Việt Nam
13 Cefotaxim Cefotaxime 1000 1g Lọ 7,140 Việt Nam
14 Ceftazidim Tenamyd-ceftazidime 1000 1g Lọ 21,525 Việt Nam
15 Ceftazidim Ceftazidime 1000 1g Lọ 14,910 Việt Nam
16 Ceftriaxon Poltraxon 1g Lọ 14,091 Ba Lan
17 Ceftriaxon Ceftriaxone 1000 1g Lọ 9,660 Việt Nam
18 Cefuroxim Xorimax 500mg 500mg Viên 7,810 Áo
19 Cefuroxim Negacef 500 500mg Viên 5,980 Việt Nam
20 Cefuroxim Negacef 250 250mg Viên 2,990 Việt Nam
21 Imipenem + Cilastatin Imipenem Cilastatin Kabi 500mg + 500mg Lọ 64,940 CSSX: Ý; CSTG: Ý
22 Imipenem + Cilastatin Imipenem Cilastatin Kabi 500mg + 500mg Lọ 64,940 CSSX: Ý; CSTG: Ý
23 Ciprofloxacin CIPROBID 400mg Túi 51,030 Romania
24 Ciprofloxacin CIPROBID 400mg Túi 51,030 Romania
25 Ciprofloxacin Medopiren 500 mg 500mg Viên 2,237 Cyprus
26 Levofloxacin Levofloxacin/cooper solution for infusion 500mg/100ml 500mg Chai 63,000 Hy Lạp
27 Levofloxacin Medoxasol 500mg 500mg Viên 8,450 Cyprus
28 Levofloxacin LEVODHG 500 500mg viên 1,050 Việt Nam
29 Amlodipin AMLODIPINE STELLA 5 MG 5mg Viên 349 Việt Nam
30 Irbesartan Irprestan 150mg 150mg Viên 1,918 Bulgaria
31 Irbesartan Hatlop-150 150mg Viên 855 Việt Nam
32 Losartan kali Lostad T50 50mg Viên 1,390 Việt Nam
33 Losartan kali Lipcor 50 50mg viên 441 Việt Nam
34 Telmisartan Actelsar 40mg 40mg Viên 2,586 Malta
35 Telmisartan ZHEKOF 40mg Viên 500 Việt Nam
36 Clopidogrel Ridlor 75mg Viên 1,048 Greece
37 Clopidogrel DASARAB 75mg Viên 485 Việt Nam
38 Atorvastatin Atrox 10 10mg Viên 900 Poland
39 Atorvastatin Lipvar 10 10mg viên 305 Việt Nam
40 Rosuvastatin CHEMISTATIN 10MG 10mg Viên 1,185 Cộng hòa Síp
41 Rosuvastatin Courtois 10mg Viên 474 Việt Nam
42 Omeprazol Lordin 40mg Lọ 32,361 Greece
43 Omeprazol Medoprazole 20 mg 20mg Viên 1,543 Cyprus
44 Esomeprazol Solezol 40mg Lọ 38,900 Hy Lạp
45 Esomeprazol Solezol 40mg Lọ 38,900 Hy Lạp
46 Esomeprazol Estor 40mg 40mg Viên 12,150 Đức
47 Esomeprazol Jiracek 40mg Viên 1,093 Việt Nam
48 Esomeprazol Emanera 20mg 20mg Viên 8,925 Slovenia
49 Metformin hydroclorid Meglucon 1000 1000mg Viên 898 Ba Lan
50 Metformin hydroclorid Metsav 1000 1000mg viên 660 Việt Nam
51 Metformin hydroclorid Metformin 500 500mg Viên 435 Ba Lan
52 Metformin hydroclorid Panfor SR-500 500mg Viên 1,200 India
53 Piracetam Pracetam 800 800mg Viên 1,225 Việt Nam
54 Piracetam Cerahead 800mg Viên 669 Việt Nam

BÀI VIẾT MỚI

VIDEO