Trung tâm y tế huyện Phú Tân tập huấn kỹ năng tư vấn, truyền thông, giáo dục sức khỏe

       
        Sáng ngày 30/10/2019, Trung tâm y tế huyện Phú Tân phối hợp với Chủ tịch hội điều dưỡng tỉnh An Giang tổ chức lớp tập huấn kỹ năng tư vấn, truyền thông, giáo dục sức khỏe cho 150 học viên là điều dưỡng viên, nữ hộ sinh các khoa phòng của Trung tâm y tế.

       Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe Chủ tịch hội điều dưỡng tỉnh An Giang giới thiệu đại cương về tư vấn, truyền thông, giáo dục sức khỏe, các kỹ năng tư vấn, kỹ năng truyền thông, giáo dục sức khỏe; hành vi sức khỏe và quá trình thay đổi hành vi sức khỏe; phương tiện và phương pháp truyền thông; khám phá bản thân. Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn tổ chức một buổi truyền thông, giáo dục sức khỏe; thực hành tư vấn và giáo dục sức khỏe một bệnh thường gặp tại cơ sở. Sau khóa học, học viên được kiểm tra và cấp chứng chỉ khi đạt yêu cầu.

       Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng tư vấn, truyền thông giáo dục sức khỏe cho các điều dưỡng viên và nữ hộ sinh. Qua đó, vận dụng vào thực tế để nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân./.

 

Tác giả bài viết: DSTH: Trần Văn Chí - Tổ TT

Nguồn tin: TTYT Phú Tân