Sơ đồ tổ chức Trung tâm y tế huyện Phú Tân          DANH SÁCH CÁN BỘ CHỦ CHỐT

STT Họ và Tên Chức vụ Khoa - Phòng Điện thoại
1 BsCKII. Nguyễn Thanh Tùng Giám đốc Ban Giám đốc 0913.125.012
2 BsCKI. Trương Tấn Thành Phó Giám đốc Ban Giám đốc 0913.969.082
3 BsCKI. Đinh Hồng Thu Phó Giám đốc Ban Giám đốc 0834.515.200
4 BsCKI. Phan Tấn Tài Phó Giám đốc Ban Giám đốc 0911.509.522
5 CN. Đặng Anh Đoan Trưởng phòng Phòng TCHC 0913.625.754
6 CN. Nguyễn Thái Bình Phó phòng Phòng TCHC 0946.555.539
7 CN. Hồ Thị Bích Thu Trưởng phòng Phòng Kế toán 0918.999.769
8 CN. Đặng Ngọc Đẹp Phó phòng Phòng Kế toán 0982.743.832
9 BsCKI. Nguyễn Phú Khương Trưởng phòng Phòng KHNV 0918.469.998
10 DsCKI. Ngô Thị Thu Trang Phó phòng Phòng KHNV 0988.958.373
11 CN. Trần Công Xum Trưởng phòng Phòng ĐD 0941.509.524
12       BsCKI. Ngô Thiện Thu Hồng Trưởng khoa Khoa Khám bệnh 0942.673.542
13 Bs. Hồ Minh Tân Phó khoa Khoa Khám bệnh 0127.346.37.99
14 BsCKI. Trần Phụng Vũ Trưởng khoa Khoa Liên chuyên khoa 0911.509.533
15 BsRHM. Huỳnh Thị Kim Loan Phó khoa Khoa Liên chuyên khoa 0982.223.090
16 BsCKI. Nguyễn Quốc Hội Trưởng khoa Khoa Nội 0911.509.520
17 BsCKI. Võ Phước Tân Phó khoa Khoa Nội 0989.767.725
18 BsCKI. Trịnh Hồng Tỷ Trưởng khoa Khoa Ngoại 0913.676.333
19 BsCKI. Lê Quốc Huy Phó khoa Khoa Ngoại 0989.998.929
20 BsCKI. Nguyễn Văn Khi Trưởng khoa Khoa CSSKSS 0918.989.893
21 BsCKI. Trương Thị Tuyết Mai Phó khoa Khoa CSSKSS 0918.527.579
22 BsCKI. Lâm Phương Bình Trưởng khoa Khoa Nhi 0919.409.433
23 BsCKI. Phạm Văn Với Trưởng khoa Khoa Nhiễm 0911.509.534
24 BsCKI. Võ Thanh Vân Trưởng khoa Khoa HSCC 0919.078.803
25 DsCKI. Lê Minh Đáng Trưởng khoa Khoa Dược 0918.488.388
26 DsCKI. Tống Thị Lan Chi Phó khoa Khoa Dược 0919.390.199
27 BsCKI. Trần Trọng Tín Trưởng khoa Khoa XN -CĐHA 0943.668.493
28 KTVY. Nguyễn Văn Quang Phó khoa Khoa XN -CĐHA 0911.509.530
29 Bs. Đồng Thanh Dũng Trưởng khoa Khoa KSDB 0907.318.525
30 CN. Bùi Quan Vi Trưởng khoa Khoa KSNK 0919.303.467
31 CN. Nguyễn Thanh Nhàn Phó khoa Khoa ATVSTP 0939.389.969
32 Bs. Võ Thành Dũng Trưởng khoa Khoa Dinh dưỡng 0946.851.599
33 Bs. Nguyễn Thị Bích Thủy Phó khoa Khoa Dinh dưỡng 0983.584.135
34 Ys. Trần Hữu Hạng Phó ban Ban BVSKCB 0918.084.811
35 Bs. Ngô Thanh Nhã Trưởng PK PKKV. Chợ Vàm 0918.527.603
36 Bs. HUỳnh Văn Thực Phó PK PKKV. Chợ Vàm .
37 Ys. Nguyễn Văn Mỹ Việt Trưởng trạm TT Chợ Vàm 0919.377.909
38 Bs. Lý Chánh Bình Trưởng trạm TYT Long Hòa 0913.167.532
39 Trần Thị Mộng Thùy Phó trạm TYT Long Hòa 0947.820.620
40 Bs. Tạ Quang Mến Trưởng trạm TYT Phú Lâm 0918.500.565
41 Bs. Đinh Hùng Dũng Trưởng trạm TYT Phú Thạnh 0915.349.350
42 Ys. Huỳnh Hữu Mỹ Phó trạm TYT Phú Thạnh 0919.407.161
43 Bs. Dương Bữu Tùng Trưởng trạm TYT Phú An 0916.475.117
44 Ys. Trần Hữu Đảm Trưởng trạm TYT Phú Thọ 0917.185.303
45 Bs. Trần Văn Thông Trưởng trạm TYT Phú Mỹ 0979.845.052
46 Ys. Trần Thị Tím Phó trạm TYT Phú Mỹ 0917.912.787
47 Ys. Nguyễn Hoàng Anh Trưởng trạm TYT Tân Trung 0983.827.821
48 Ys. Ngô Tùng Sự Trưởng trạm TYT Tân Hòa 0913.624.821
49 Lê Viết Toại Phó trạm TYT Tân Hòa 0918.584.158
50 Bs. Nguyễn Thị Ngọc Phượng Trưởng trạm TYT Bình Thạnh Đông 0919.021.795
51 Ys. Võ Thị Huệ Phó trạm TYT Bình Thạnh Đông 0949.477.616
52 Lê Văn Bé Bảy Phó trạm TYT Phú Bình 034.412.094
53 Bs. Nguyễn Văn Hiến Trưởng trạm TYT Hòa Lạc 0918.160.210
54 Nguyễn Hồ Anh Thư Phó trạm TYT Hòa Lạc 0918.562.902
55 Ys. Phạm Tấn Lợi Trưởng trạm TYT Phú Hiệp 0917.817.279
56 Bs. Trần Bửu Lộc Phó trạm TYT Phú Hiệp 0969.387.388
57 Ys. Đinh Hồng Nam Trưởng trạm TYT Phú Long 0835.613.769
58 Bs. Trần Phi Dũng Trưởng trạm TYT Phú Thành 0918.840.606
59 Nguyễn Hữu Cường Phó trạm TYT Phú Thành 0913.176.043
60 Bs. Ngô Hồng Cẩm Loan Trưởng trạm TYT Phú Xuân 0946.682.769
61 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Trưởng trạm TYT Phú Hưng 0389.523.771
62 Ys. Thi Hồng Tươi Phó trạm TYT Phú Hưng 0988.985.835
63 Huỳnh Văn Dũng Trưởng trạm TYT Hiệp Xương 0918.550.566
64 Nguyễn Bá Nhàn Phó trạm TYT Hiệp Xương 0918.128.841 

Nguồn tin: Trung tâm y tế huyện Phú Tân