GIỚI THIỆU

TIN TỨC - SỰ KIỆN

THÔNG TIN HỖ TRỢ

TIN TỨC MỚI

Bảng giá Thuốc 2022 – 2023

TT Tên hoạt chất Tên biệt dược Nồng độ Hàm lượng ĐVT  Đơn giá (có VAT)  Nước sản xuất 1 Meloxicam Coxnis 7,5mg Viên 176

Liên hệ

Trung tân y tế huyện Phú Tân Địa chỉ: 123 Hải Thượng Lãn Ông – thị trấn Phú Mỹ – huyện Phú Tân – tỉnh

KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Bảng giá Thuốc 2022 – 2023

TT Tên hoạt chất Tên biệt dược Nồng độ Hàm lượng ĐVT  Đơn giá (có VAT)  Nước sản xuất 1 Meloxicam Coxnis 7,5mg Viên 176

Liên hệ

Trung tân y tế huyện Phú Tân Địa chỉ: 123 Hải Thượng Lãn Ông – thị trấn Phú Mỹ – huyện Phú Tân – tỉnh

BÀI VIẾT MỚI

VIDEO